Acta Palaeontologica Polonica

Rodzaj Amphipora w dewonie Polski

Władysława Gogolczyk

Acta Palaeontologica Polonica 01 (3), 1956: 211-240

Na podstawie badań dokonanych na materiale z dewonu Gór Świętokrzyskich i zachodniej części Wyżyny Małopolskiej autorka stwierdza, że rodzaj Amphipora występuje w Polsce w dewonie środkowym i górnym.  Przeanalizowano znaczenie diagnostyczne poszczególnych elementów morfologicznych dla odróżniania gatunków i opisano 4 gatunki oraz 1 odmianę : Amphipora ramosa (Phillips), A. ramosa (Phillips) mut. desąuamata Lecompte, A. laxeperforata Lecompte, A. pervesiculata Lecompte i Amphipora sp.


This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (for details please see creativecommons.org), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.