Acta Palaeontologica Polonica

Rodzaj Stachyodes (Stromatoporoidea) w dewonie Polski

Władysława Gogolczyk

Acta Palaeontologica Polonica 04 (4), 1959: 353-387

Na podstawie badań dokonanych na materiale z dewonu Gór Świętokrzyskich i zachodniej części Wyżyny Małopolskiej autorka stwierdza, że rodzaj Stachyodes występuje w Polsce w dewonie środkowym i górnym. Opisano 7 gatunków:
Stachyodes verticillata (McCoy), S. radiata Lecompte, S. coespitosa Lecompte, S. paralleloporoides Lecompte, S. costulata Lecompte, S. stromatoporoides n. sp. i S. lagowiensis n. sp . Podkreślono znaczenie mikrostruktury jako cechy rodzajowej oraz stwierdzono dużą zmienność w obrębie gatunku. Poza tym poczyniono obserwacje dotyczące ekologii i biocenozy opisanych form.


This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (for details please see creativecommons.org), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.