Acta Palaeontologica Polonica

Cervus (Rusa) sp. z plioceńskiej brekcji kostnej z Wężów

Teresa Czyżewska

Acta Palaeontologica Polonica 04 (4), 1959: 389-429

Autorka podaje opis szczątków jelenia wypreparowanych z plioceńskiej brekcji kostnej z Wężów. Głównymi elementami w zbadanych materiałach są: niepełna czaszka z uzębieniem szczęk górnych, żuchwa wraz z zębami oraz fragmenty poroża. Na podstawie morfologii tych i innych szczątków oraz po przeprowadzeniu ich porównania z materiałami osteologicznymi jeleniowatych współczesnych i kopalnych, autorka dochodzi do wniosku, że zbadany przez nią jeleń z Wężów należy do podrodziny Cervinae i najprawdopodobniej do podrodzaju Rusa. Fragmentaryczność materiału nie pozwala jednak na ściślejsze ujęcie gatunkowe.


This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (for details please see creativecommons.org), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.