Acta Palaeontologica Polonica

Eemskie mięczaki morskie z wiercenia w Brachlewie

Irena Brodniewicz

Acta Palaeontologica Polonica 05 (2), 1960: 235-282

Opisano faunę mięczaków morskich z margli eemskich z wiercenia w Brachlewie pod Kwidzyniem. Zawiera ona 30 gatunków ślimaków i małżów, w tym 15 gatunków nowych dla plejstocenu Polski. Uwzględniono zagadnienia ogólne, dotyczące warunków egzystencji badanych mięczaków, jak paleogeografię, stosunki biocenotyczne, zasolenie i warunki batymetryczne. Poza tym porównano faunę eemską z Brachlewa z fauną tegoż wieku Holandii. W części systematycznej podano opisy gatunków, uwzględniając w miarę możności zmienność osobniczą.


This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (for details please see creativecommons.org), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.