Acta Palaeontologica Polonica

Pisidium moitessierianum Paladilhe (Lamellibranchiata) i porównanie jego populacji z plejstoceńską

Irena Brodniewicz

Acta Palaeontologica Polonica 05 (3), 1960: 349-365

Autor opisuje gatunek słodkowodnego małża Pisidium moitessierianum Paladilne (nie znanego dotychczas z utworów plejstoceńskich Polski) z dwóch stanowisk interglacjalnych. Przy pomocy metody biometrycznej ustalono korelacje cech skorupki, przedstawiając wyniki graficznie. Taką samą analizę wykonano dla ferm współczesnych, żyjących w dwóch różnych środowiskach: w jeziorach i w rzekach. Uzyskane tą drogą dane umożliwiły wyróżnienie dwóch ekotypów współcześnie żyjącego małża, co pozwala przez porównanie określić przynależność ekologiczną form kopalnych i tym samym ustalić środowisko, w jakim żyły osobniki interglacjalne. Krzywa korelacyjna cech skorupki wskazuje poza t ym na pewne tendencje rozwojowe tego gatunku i na zmianę proporcji od interglacjału eemskiego do dziś.


This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (for details please see creativecommons.org), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.