Acta Palaeontologica Polonica

Chitony z piasków tortońskich Kotliny Sądeckiej

Wacław Bałuk

Acta Palaeontologica Polonica 10 (3), 1965: 365-375

W piaskach tortońskich odsłaniających się w Niskowej koło Nowego Sącza znaleziona została obfita fauna chitonów. Reprezentowanych jest wśród niej 5 gatunków należących do 5 różnych rodzajów. Najliczniejszym jest Acanthochitona sandeciana n.sp.


This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (for details please see creativecommons.org), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.