Acta Palaeontologica Polonica

Gornoeoceskienumulity z wiercenia Damasawek w ponocno-zachodniej Polsce

Ewa Olempska

Acta Palaeontologica Polonica 18 (2), 1973: 211-219

Opisano dwa gatunki małych promienistych numulitów, Nummulites orbignyi (Galeotti) i Nummulites concinnus Jarzeva, z górno-eoceńskich piasków glaukonitowych północno-zachodniej Polski. Zrewidowano dotychczasowe poglądy na temat występowania numulitów na Niżu Polskim, oraz przeprowadzono próbę korelacji występowania tych numulitów z obszarem północno-zachodniej Europy i Ukrainy.


This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (for details please see creativecommons.org), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.