Acta Palaeontologica Polonica

Nowy wczesnokredowy ssak 'symetrodntowy' z rodziny Spalacotheriidae z Japonii

Takehisa Tsubamoto, Guillermo W. Rougier, Shinji Isaji, Makoto Manabe, and Analía M. Forasiepi

Acta Palaeontologica Polonica 49 (3), 2004: 329-346

Opisano nowego 'symetrodonta' z rodziny Spalacotheriidae (Mammalia, Trechnotheria), Symmetrolestes parvus gen. et sp. nov., z dolnokredowej (zapewne barremskiej) formacji Kitadani z grupy Tetori, w środkowej Japonii. Okaz składa się z niekompletnej prawej połówki żuchwy z pierwszym siekaczem i pięcioma zachowanymi zębami policzkowymi (interpretowanymi jako p5-m4). Symmetrolestes miał zęby trzonowcokształtne o guzkach tworzących kąt ostry z kompletnymi powierzchniami tnącymi na para- i protokrystydach, stosunkowo wysokimi koronami, cechami występującymi u Spalacotheriidae. Symmetrolestes jest bardziej wyspecjalizowany niż Zhangheotheriidae, gdyż ma kompletne powierzchnie tnące, wyższe korony i pełniejsze pasy dolnych zębów policzkowych (cyngulidy). Od pozostałych przedstawicieli Spalacotheriidae różni się mniejszą liczbą zębów trzonowcokształtnych (m1-4), większą liczbą zębów przedtrzonowcokształtnych (p1-5), i stopniowym przejściem między obiema kategoriami zębów policzkowych. Nasza analiza kladystyczna 29 cech ukazuje Symmetrolestes jako grupę siostrzną pozostałych Spalacotheriidae. Ten węzeł kladogramu jest oparty tylko na jednej cesze i co za tym idzie niezbyt solidny.Pozostałe Spalacotheriidae układają się w grzbieniaste drzewko zgodne z topologią uzyskaną przez wcześniejszych badaczy, gdzie pozycję szczytową zajmują Spalacolestinae. Obecność pierwotnego przedstawiciela Spalacotheriidae, Symmetrolestes, w Japonii w połączeniu z występowaniem siostrzanego taksonu tej rodziny, Zhangheotheriidae, w Chinach sugeruje możliwość wschodnioazjatyckiego rodowodu Spalacotheriidae, chociaż oznaczałoby to istnienie długich niezachowanych linii rozwojowych łączących formy z najwyższej jury z wczesnokredowymi wschodnioazjatyckimi 'symetrodontami'.

Key words: Spalacotheriidae, “symmetrodonts”, Symmetrolestes, Early Cretaceous, Tetori Group, Japan.

Takehisa Tsubamoto [tsuba@pri.kyoto−u.ac.jp], Primate Research Institute, Kyoto University, Inuyama, Aichi 484−8506, Japan; Guillermo W. Rougier [grougier@louisville.edu] and Analía M. Forasiepi [amfora01@gwise.louisville.edu], Department of Anatomical Science and Neurobiology, University of Louisville, Louisville, KY 40292, USA (corresponding author); Shinji Isaji [isaji@chiba−muse.or.jp], Department of Geology, Natural History Museum and Institute, Chiba, Chiba 260−8682, Japan; Makoto Manabe [manabe@kahaku.go.jp], Department of Geology, National Science Museum, Tokyo 169−0073, Japan.