Acta Palaeontologica Polonica

Pierwsza kompletnie zachowana ryjówka z podrodziny Heterosoricinae: nowy rodzaj i gatunek z miocenu Chin

Gerhard Storch and Zhuding Qiu

Acta Palaeontologica Polonica 49 (3), 2004: 357-363

Heterosoricinae to najstarsza znana podrodzina rodziny ryjówkowatych (Soricidae), której zapis kopalny sięga środkowego eocenu Ameryki Północnej i najwcześniejszego oligocenu Eurazji. Wygasła w miocenie, toteż była znana dotąd tylko ze szczątków czaszek i zębów. Po raz pierwszy opisano kompletną skamieniałość przedstawiciela Heterosoricinae, pochodzącą z wczesno-środkowomioceńskiego stanowiska Shanwang w chińskiej prowincji Shandong, słynącej z różnorodnych i doskonale zachowanych skamieniałości. Lusorex taishanensis gen. et sp. nov. jest ściśle spokrewniony z Wilsonosorex z wczesnego hemingfordu (ekwiwalent europejskiego burdygału) Ameryki Północnej. Oba rodzaje łączy posiadanie wyjątkowo dobrze rozwiniętych konulów na górnych trzonowcach i zredukowanych ektocyngulidów na dolnych; najprawdopodobniej te siostrzane taksony odzwierciedlają wymianę fauny między Ameryką Północną a północno-wschodnią Azją we wczesnym miocenie. L. taishanensis był wielkości ryjówki aksamitnej (Sorex araneus). Masywny aparat żujący nowej ryjówki kontrastuje z jej delikatnym szkieletem pozaczaszkowym. Wydaje się, że L. taishanensis przypominał pod względem przystosowań północnoamerykańską Blarina brevicauda silnym aparatem gryzącym, bardzo krótkim ogonem i nieznacznymi przekształceniami kończyn w kierunku ryjącego trybu życia. Od innych znanych dotąd ryjówek różni się niezrośniętymi kośćmi podudzia (piszczelową i strzałkową).

Key words: Soricidae, Heterosoricinae, Miocene, China, skeleton, adaptations, new taxon.

Gerhard Storch [Gerhard.Storch@senckenberg.de], Forschungsinstitut Senckenberg, Senckenberganlage 25, D−60325 Frankfurt am Main, Germany; Zhuding Qiu [zdqiu@263.net], Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology (IVPP), Academia Sinica, P.O. Box 643, Beijing 100044, China.