Acta Palaeontologica Polonica

Rodzaj ryb chrzęstnych Lissodus z dolnego karbonu Irlandii

Mags Duncan

Acta Palaeontologica Polonica 49 (3), 2004: 417-428

Zaprezentowano nowe dane o występowaniu hybodontoidowego rodzaju Lissodus z dwóch dolnokarbońskich (turnej) skał Irlandii. Opisano pięć morfotypów tego rodzaju; w obrębie każdego występuje zmienność morfologiczna. Opisane tu okazy pochodzą z wapieni krynoidowych powstających w środowiskach od umiarkowanie płytkiej wysokoenergetycznej platformy węglanowej aż po dość głębokie wody pełnomorskie. Najbogatsza jest fauna szelfowa, wśród której występuje wszystkie pięć morfotypów, co może oznaczać, że pochodzą od rekinów jednego gatunku. Przedyskutowano podobieństwa nowych morfotypów do dotychczas znanych zębów Lissodus; chociaż morfotypy te różnią się nieco od wszelkich innych karbońskich zębów tego rodzaju i mogą należeć do nowego gatunku, blisko spokrewnionego z już znanymi, do czasu uzyskania dodatkowego potwierdzenia tej odrębności wstrzymano się z jego formalnym nazwaniem. Zaproponowano rekonstrukcję kompletnego uzębienia na podstawie dolnokarbońskich zębów z Irlandii.

Key words: Fish microfossils, Chondrichthyes, Hybodontoidae, Lissodus, jaw reconstructions, Carboniferous, Mississippian, Ivorian, Ireland.

Mags Duncan [mduncan@tcd.ie], Department of Geology, Trinity College, Dublin 2, Ireland.