Acta Palaeontologica Polonica

Drapieżnictwo wiercące na permskich ramienionogach i małżach z Glass Mountains w zachodnim Teksasie

Alan P. Hoffmeister, Michał Kowalewski, Tomasz K. Baumiller, and Richard K. Bambach

Acta Palaeontologica Polonica 49 (3), 2004: 443-454

Wspołczesna wiedza dotycząca biologii, ekologii i etologii drapieżników wiercących ery paleozoicznej jest wciąż ograniczona mimo że muszle przewierconych ofiar znane są z każdego okresu geologicznego od kambru do permu. Liczne okazy przewieconych muszli ramienionogów i małży uzyskane zostały w trakcie analizy permskich skamieniałości z Glass Mountains w zachodnim Teksasie, zebranych przez G. A. Copper'a, w oparciu o reprezentatywne próby okazów wiernie zachowanych dzięki dogłębnej sylifikacji. Wiercenia są cylindryczne (sporadycznie paraboloidyczne), penetrują muszle prostopadle do ich powierzchni i często posiadają rożne dodatkowe cechy typowe dla wierceń drapieżniczych lub pasożytniczych. Proporcja przewierconych muszli jest siedmiokrotnie niższa dla muszli ramienionogów niż dla muszli małży (7597 ramienionogi: 1,07%; 619 małży: 7,43%). Rożnica w częstości wierceń jest statystycznie znacząca (p<=0.05). Wyniki potwierdzają poprzednie badania wskazujące na obecność wiercących drapieżników (lub pasożytów) w późno paleozoicznych ekosystemach morskich. Obserwowana częstotliwość wierceń jest jednak znacznie niższa niż w późnym mezozoiku i kenozoiku. Ta względnie niska częstotliwość wierceń jest zgodna z poprzednimi badaniami, które sugerują że intensywność drapieżnictwa i pasożytnictwa była znikoma w paleozoiku i wzrosła znacznie dopiero w późnym mezozoiku. Analiza porównawcza wierceń w permskich małżach i ramienionogach sugeruje również, że ofiary drapieżnictwa/pasożytnictwa o większej wartości odżywczej (małże) były atakowane preferencyjnie już w erze paleozoicznej.

Key words: Drilling predation, drilling parasitism, Paleozoic, brachiopods, bivalve mollusks, Texas.

Alan P. Hoffmeister [ahoffmei@vt.edu] and Michal Kowalewski [xxx michalk@vt.edu] Department of Geological Sciences, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, VA 24061, USA; current address of Alan P. Hoffmeister [hoffmeis@tcnj.edu] Department of Physics, The College of New Jersey, P.O. Box 7718, Ewing, NJ 08628, USA; Tomasz K. Baumiller [tomaszb@umich.edu], Museum of Paleontology, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, 48109, USA; Richard K. Bambach [rbambach@oeb.harvard.edu], Department of Geological Sciences, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, VA 24061, USA, emeritus, and Botanical Museum, Harvard University, 26 Oxford Street, Cambridge, MA 02138, USA.