Acta Palaeontologica Polonica 8 (4) 1963


Articles

Sur la nature des Chitinozoaires

Roman Kozłowski

Acta Palaeontologica Polonica 08 (4), 1963: 425-449

Abstract | Full text

Blue-green algae from the Tremadocian of the Holy Cross Mountains (Poland)

Karol Starmach

Acta Palaeontologica Polonica 08 (4), 1963: 451-460

Abstract | Full text

Gloeocapsomorpha prisca Zalessky (sinice) z ordowickich głazów narzutowych Polski

Ewa Adamczak

Acta Palaeontologica Polonica 08 (4), 1963: 465-472

Abstract | Full text

Ichtiofauna łupkow interglacjalnych (Masovien l) z Barkowic Mokrych koło Sulejowa

Kazimiera Pawłowska

Acta Palaeontologica Polonica 08 (4), 1963: 475-493

Abstract | Full text

On some Famennian Phacopinae (Trilobita) from the Holy Cross Mountains (Poland)

Halszka Osmólska

Acta Palaeontologica Polonica 08 (4), 1963: 495-519

Abstract | Full text